BLOG

BİZİM ATÖLYELERİMİZ

STEM ( FETEMM ) NEDİR?

STEM nedir? Eğitim ile ilgilenen paydaşların son yıllarda en çok sorduğu sorulardan bir tanesi STEM nedir (veya Türkçesiyle FeTeMM nedir) sorusudur. Bu yazı, STEM nedir sorusu kadar, STEM ne değildir sorusunu da cevaplamaktadır. STEM, uygulamaya ve teknolojiye dayalı olarak çocukların ve gençlerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi ve teknoloji ile tanışmalarını sağlayan bir eğitim sistemidir. STEM, İngilizce Science (bilim), Technology (teknoloji), Engineering (üretim ve tasarım) ve Math (matematik) kelimelerin ilk harflerinden oluşan bir terimdir. Bir eğitim sistemi olarak STEM, bilişim ve robotik teknolojileri ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin analitik düşünme ve her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım yetenekleri kazanmasını sağlamaktadır. STEM atölyeleri, Tasarım ve Beceri atölyeleri içerisinde çağın ihtiyaçları doğrultusunda en çok öne çıkan unsurudur.

Detaylı açıklama için tıklayınız.

STEM sadece robotik ve kodlama öğrenmenin başlangıcıdır demek, bu eğitim sisteminin hafife almaktır. Evet, STEM ağırlıklı olarak robotik ve kodlama sistemlerini kullanmaktadır, fakat bu eğitim sisteminin nihai amacı, bilişim ve robotik teknolojileri ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin analitik düşünme ve her türlü araç ve gereci kullanarak üretim ve tasarım yetenekleri kazanmasını sağlamaktadır. Bu anlayışla TbaAkademi tarafından geliştirilen StemKodLab kodlama ve STEMRoboLab robotik eğitim setleri 3B (3 Boyutlu) yazıcı ile tamamlanmakta ve tasarlanan nesnelerin 3 boyutlu gerçek nesnelere kolaylıkla dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır.

STEM eğitim setlerini incelemek için tıklayınız.

STEM, öğrencilerin merak ve keşfetme duygusunu özellikle küçük yaşlardan itibaren tetikleyerek çekirdek halinde olan yeteneklerinin gelişmesine ve yeşillenmesine olanak sağlamaktadır. STEM eğitim sitemi ile öğrenci, pasif dinleyici konumundan çıkmakta ve öğrenme sürecinde araştıran, düşünen, inisiyatif alarak karar veren, tasarlayan ve üreten aktif bir birey olmaktadır. STEM, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde çok popüler bir eğitim sistemidir ve çok sayıda ülkede aynı isim ile uygulanmaktadır. Bu eğitim sistemi, FeFeMM adıyla Türkçeleştirilmiştir. FeTeMM kavramı, STEM kavramında olduğu gibi, Fen Bilimleri(Fe), Teknoloji(Te), Mühendislik(M) ve Matematik(M) kelimelerinden seçilen ilk harflerden oluşturulmuştur.

TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ NASIL OLMALI ?

Eğitim kurumları, genellikle Tasarım ve Beceri Atölyeleri için sınırlı fiziksel alana sahiptir ve bundan dolayı, aynı atölyede farklı eğitim düzeylerine ve yaş gruplarına yönelik eğitimler verilmektedir. Burada iki önemli nokta öne çıkmaktadır...

TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ MALZEMELERİ NELERDIR?

Tasarım ve Beceri Atölyelerinde gerekli olan malzemeler atölyelerin türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitim Kurumları Tasarım ve Beceri Atölyeleri örnek teknik şartnamelerinde tasarım ve beceri atölyeleri sınıflandırılmıştır...

TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ TÜRLERİ NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitim Kurumları Tasarım - Beceri Atölyeleri örnek teknik şartnamelerinde tasarım ve beceri atölyeleri sınıflandırılmıştır...

TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ ÖRNEKLERİ

TbaAkademi olarak ülkemizdeki her düzeyden eğitim kurumlarının tasarım ve beceri atölyelerini kuruyoruz. Ayrıca, Eğitim Bilimleri alanındaki uzman öğretim üyeleri ile birlikte, her bir eğitim düzeyine ve yaş grubuna uygun olarak...